Zpracování osobních údajů

Tato Webová stránka shromažďuje některé osobní údaje od svých uživatelů.

PROVOZOVATEL/PRODÁVAJÍCÍ/SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SMART PRODUCTION, s.r.o.
Láskova 1797/13
148 00 Praha
Kontaktní e-mailová adresa: management@lucie.cz

Typ shromažďovaných údajů

 

Mezi osobní údaje, které tato Webová stránka shromažďuje, a to buď sama o sobě, nebo prostřednictvím třetích stran, jsou: cookies, údaje o používání (Usage Data), e-mailová adresa pouze při přihlášení do Newsletteru. Sběr cookies za účelem uvedeným níže lze považovat za zpracování osobních údajů.

Když používáte naši Webovou stránku a pohybujete se na ni, automaticky obdržíme informaci o vaší IP adrese (Internet Protocol Address), pomocí které získáme informaci o vámi používaném internetovém prohlížeči a operačním systému.

K čemu slouží Vaše údaje?

Údaje získané formou prostřednictvím cookies používáme k měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách, fungování webových stránek, zkvalitnění našich služeb a remarketingu. Při přihlášení do newsletteru používáme vaše osobní údaje k zasílání pravidelných informativních e-mailů.

Souhlas

Jak získáte můj souhlas?

Když nám poskytnete vaši e-mailovou adresu přihlášením do newletteru, udělujete souhlas se zpracováním a užitím vašich osobních údajů pro tento konkrétní účel. Souhlas k využívání souborů cookies nám poskytuje automaticky při první návštěvě našich internetových stránek. Jakým způsobem shromažďujeme tyto údaje, najdete v Zásadách používání souborů cookies.

Jak mohu svůj souhlas odvolat?

Poté, co jste nám udělili svůj souhlas s užitím osobních údajů způsobem popsaným v předchozím odstavci a následně si své rozhodnutí rozmyslíte, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat odhlášením z newsletteru přímo v e-mailu, kontaktováním na e-mailu info@lucie.cz nebo poštou na adrese: SMART PRODUCTION, s.r.o., Karlovo náměstí 30, 120 00, Praha. Souhlas s ukládáním souborů cookies můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím nastavení svého internetového prohlížeče. 

Zveřejnění osobních údajů

Vaše osobní údaje nikdy nezveřejňujeme. Jedinou výjimkou, kdy můžeme vaše osobní údaje zpřístupnit, jsou situace, kdy takové jednání vyžaduje zákon.

Užití souborů cookies


Provozovatel této Webové stránky využívá technologii souborů cookies výhradně za
účelem zlepšení a zjednodušení pohybu uživatelů na této Webové stránce, optimalizaci
této Webové stránky pro jejich uživatele, a za účelem zajištění lepších služeb pro
kupujícího.
Podrobněji je využití souborů cookies na této Webové stránce popsáno zde.

Zpracovatelé

Zpracovatelé, které používá Správce ke zpracování osobních údajů a firmy třetích stran:


Google LLC („společnost Google“) se sídlem na adrese 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené státy americké k údajům: Cookie za účelem Remarketingu, který  umožňuje znovu oslovit Subjekt, kteří už v minulosti navštívili Webovou . Reklamy se jim můžou zobrazovat, když prochází jiné weby v Obsahové síti Google. Remarketing.


Seznam.cz, IČO: 26168685, k jakým údajům: Sklik je český PPC systém společnosti Seznam.cz, který umožňuje zobrazování reklamy ve vyhledávání na Seznam.cz a na nejnavštěvovanějších webech internetu. Návštěvník příchozí přes reklamu Sklik je pak rozeznán díky uloženému záznamu v jeho počítači – souboru cookie s platností 30 dní. Remarketing. Subjekt bere na vědomí, že může docházet k ukládání cookies společnosti na jeho zařízení.


Facebook Inc., Menlo Park, Kalifornie, USA k jakým údajům: Ukládá Cookies přizpůsobovat a měřit reklamy a vytvářet bezpečnější prostředí. Více informací: https://www.facebook.com/policies/cookies/


Emailový systém třetí strany: Rocket Science Group, LLC v USA, provozujícím službu MailChimp (http://mailchimp.com/legal/terms/) k údajům a účelům: zasílání emailů.
.

Způsob a místo zpracování osobních údajů

Metody zpracování

Správce osobních údajů zapracovává osobní data Uživatele s plným vědomím jejich citlivé povahy a při jejich zpracovávání a uchovávání proto postupuje s maximální obezřetností a využívá vhodné bezpečností opatření, aby zabránil neautorizovanému přístupu k těmto údajům, jejich zveřejnění, úpravě, či neautorizovanému zničení. Pro zpracovávání a uchovávání osobních údajů využívá Správce počítače a/nebo softwarové nástroje a to pouze pro účely, ke kterým Uživatel osobní údaje Správci sdělil. 

Některé osobní údaje Uživatele jsou sdíleny s provozovateli třetích stran. Tyto třetí strany a typy sdílených osobních údajů jsou podrobněji popsány v oddílu “Zpracovatelé” výše.

Místo zpracování

Osobní údaje Uživatele jsou zpracovávány v místě působení Provozovatele/Správce
osobních údajů a v místech působení provozovatelů třetích stran zmiňovaných v
předchozím odstavci.

Doba uchovávání

Osobní údaje Uživatele jsou na této Webové stránce uchovávány minimálně po dobu
nutnou pro kompletní vyřízení objednávky zboží a jeho odeslání. Osobní data jsou
uchovávány v administrační části této Webové stránky, která je chráněna heslem. Poté, co
je objednávka kompletně vyřízena, může Uživatel zažádat Provozovatele o odstranění
jeho osobních údajů z této Webové stránky.
Na základě každé objednávky je vystavena faktura, jejíž kopii obdrží i Uživatel/Kupující.
Faktura obsahuje osobní data Uživatele, která uvedl v nákupním košíku této Webové
stránky. Faktury jsou uchovávány Provozovatelem/Prodávajícím po dobu pěti let, což si
vyžadují právní předpisy České republiky na základě Zákona o účetnictví. Faktury jsou
uchovávány v elektronické formě v podobě souborů pdf. Po celou dobu, kdy jsou faktury
uchovávány, Provozovatel využívá vhodné bezpečností opatření, aby zabránil
neautorizovanému přístupu, zveřejnění, úpravě, či jejich neautorizovanému zničení.

Výklad pojmů

Osobní údaje

Veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou
fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména
odkazem na určitý identifikátor, včetně osobního identifikačního čísla.

Údaje o používání (Usage Data)

Informace automaticky shromažďované z této Webové stránky, které mohou zahrnovat: IP
adresy, doménová jména počítačů Uživatele používajícího tuto Webovou stránku, URI
adresy (Uniform Resource Identifier), časy přístupů na toto Webovou stránku, metody
použité pro přistup na server, velikost souborů obdržených v odpovědi na přístup na
server, číselný kód vykazující povahu odpovědi serveru, zemi původu, vlastnosti
prohlížeče a operačního systému používaného Uživatelem, informace týkající se času
stráveného na této Webové stránce (např. čas strávený na konkrétní stránce), informace o
pohybu Uživatele v rámci této Webové stránky s odkazem na sekvenci navštívených stránek, či informace o dalších parametrech operačním systému Uživatele a jeho IT
prostředí.

Uživatel/Kupující

Fyzická osoba užívající tuto Webovou stránku, jejíž osobní údaje jsou shromažďovány a
zpracovávány.

Provozovatel/Prodávající/Správce osobních údajů

Subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů Uživatelů této Webové stránky.

Tato Webová stránka

Hardwarový a/nebo softwarový nástroj pomocí kterého jsou získávány a zpracovávány osobní data Uživatele.

Cookies

Malé soubory, které se z této Webové stránky ukládají na pevný disk (včetně mobilních
zařízení) Uživatele. Tento soubor identifikuje specifické informace z předchozích návštěv na webových stránkách z příslušného přístroje.

Závěrečná ustanovení

Tyto podmínky Bezpečnosti a ochrany osobních údajů nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 12. 2020.

OBSAH